VI KJENNER OG FØLER GRØNT

VÅRE TJENESTER


 • rydding i blomsterbed
 •  planting og beplanting
 •  beskjæring av busker
 •  hekkeklipping
 •  vedlikehold av hage
 •  legging av duk og bark 
 •  bygging av blomsterbed
 •  legging av ferdigplen
 • vinter beskjæring av frukttrær og bærbusker
 • snømåking av tak og gangvei
 • smømåking av industritak


Høst opprydding

Belegningsstein og brostein

Vi gjør det alt for Deg!


Gratis befaring, kjøpe planter og materialer, utføre arbeid, børtkjøre hageavfall.


12 års erfaring.

 

Pen Hage er etablert i 2010 som  2 forskjellige gartner firmaer og i 2015 sette sammen som Pen Hage AS.

RING OSS FOR ALLE DIN

HAGEBEHOV

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone